SPK Başkanı Gönül: Aktif değeri 350 milyar TL’yi aştı

Gönül: “Bunun için gerekli finansman kaynağına ulaşmada sermaye piyasası araçları önem kazanmaktadır. Gayrimenkul sertifikalarının kentsel dönüşüm ve afet yönetimine finansman sağlayacağını, bireysel ve kurumsal yatırımcıların da tasarruflarını değerlendirebileceğini öngörüyoruz.” dedi.

Gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren “18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi”, bu yıl “Şehrini Vicdanla Tamamla” temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde devam ediyor.

Zirvede konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, gayrimenkul sektörünün ekonomilerin can damarlarından biri olduğunu, bu nedenle gayrimenkul sektörünün canlı olmasının hem ekonomiyi hem de etkileşim içinde olduğu diğer sektörleri ayakta tutacağını söyledi.

Sektör şirketlerinin yeni projelerinin finansmanında sermaye piyasası araçlarının kullanılması ne kadar önemliyse, tasarruf sahiplerinin bu alandaki yatırım araçlarından getiri elde edebilmelerinin de o derece kıymetli olduğunu belirten Gönül, “Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren kurumsal yatırımcılar, sermaye piyasalarımızın çok önemli aktörleridir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları uzun yıllardır faaliyet göstermekle birlikte, gayrimenkul yatırım fonlarının mevzuatımıza eklenmesiyle birlikte önemli bir yatırım ve finansman aracına dönüşmüştür.” şeklinde konuştu.

“Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının aktif değeri 350 milyar TL’yi aştı”

Gönül, Borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının toplam aktif değerinin 350 milyar TL’yi, piyasa değerleri toplamının da 220 milyar TL’yi aştığını, mevcut durumda, gayrimenkul yatırım fonlarında 49 milyar TL’nin üzerinde bir birikimin gayrimenkul yatırımına yönlendirildiğini aktardı.

Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarında son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını dile getiren Gönül, şunları söyledi:

“Gerek sermaye piyasalarımızın daha da gelişmesi, gerek ülkemizde son dönemde konuta erişimde yaşanan aksaklıkların giderilmesine katkıda bulunulması amacıyla gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin bir düzenleme taslağı hazırlanmıştır. ‘Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının’ kuruluşuna izin veren bu düzenleme ile, çoğunluğu konut nitelikli bağımsız bölümlerden oluşacak gayrimenkul projelerini gerçekleştirmek üzere gayrimenkul yatırım fonlarının kurulmasına imkan tanınması planlanmaktadır. Bu fonlar, hem kendi mülkiyetlerindeki hem de sözleşme imzaladıkları farklı kişilere ait arsalar üzerinde projeler gerçekleştirebileceklerdir.”

Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanı ile kurulacak ve bu kapsamda portföylerine proje almaları mümkün bulunmayan mevcut fonlardan ayrılacak bu fonlar; portföylerine yalnızca üzerinde proje geliştirilecek olan arsaları, gayrimenkul projelerini, proje kapsamında geliştirilmiş gayrimenkulleri, nakit yönetimi amacıyla bazı para ve sermaye piyasası araçlarını dahil edebileceklerdir.”

İbrahim Ömer Gönül, portföyde yer alacak projelerin inşaat faaliyetlerinin belli şartları taşıyan müteahhitlerce gerçekleştirilebileceğini aktararak, “Fon katılma payı sahiplerinin haklarının da korunmasını teminen, muhtelif teminatlar öngörülmektedir. ‘Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının’ kurulmasına izin verilmesi ile; ülkemizde konut arzının artırılmasına katkıda bulunulacak, yatırımcıların gayrimenkul projelerine yatırım yapabilmelerine olanak sağlanarak getiri imkanları artırılacak.” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda uygulanan ancak istenilen bilinirliliğe ulaşılamamış Gayrimenkul Sertifikalarını yeniden sektöre kazandırmak istediklerini bildiren Gönül, kamu kurumları başta olmak üzere özel sektörden de projeye güçlü destek olduğunu gördüklerini kaydetti.

Gönül, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi, yenilenmesi ve kentsel dönüşümün sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Bunun için gerekli finansman kaynağına ulaşmada sermaye piyasası araçları önem kazanmaktadır. Gayrimenkul sertifikalarının kentsel dönüşüm ve afet yönetimine finansman sağlayacağını, bireysel ve kurumsal yatırımcıların da tasarruflarını değerlendirebileceğini öngörüyoruz. Tüm paydaşların destek vermesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx