SOL Parti: ‘Üreticiye tütün alım garantisi sağlanmalıdır’

SOL Parti Tarım Çalışma Kümesi, tütünün kalitesine nazaran 14 ila 55 lira ortasında açıklanan fiyatların derhal taban fiyatın 75 lira olduğu düzeye çekilmesi gerektiğini belirtti.

SOL Parti’den yapılan açıklamada,“Tütün ekiminin sonlandırılmasıyla başlayan üreticiyi vazgeçirme gayreti, 2002’de çıkarılan Tütün Yasası ile daha saldırgan bir hal almıştır. Bu sürecin sonunda MONOPOL özelleştirilerek tütün bölümü çok uluslu şirketlerin hakimiyetine, tütün üreticisi de bu şirketlerin insafına terkedilmiştir” tabirlerine yer verildi. 

“Bu üretim modeli, destekleme alımlarının olmadığı, kontratlı üretimin dayatıldığı ve böylelikle şirketlerin çıkarları doğrultusunda üreticinin piyasa karşısında muhafazasız bırakıldığı, eser alım fiyatlarının bile sonradan belirlendiği bir modeldir” tabirlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tütün üreticisinin piyasanın insafına bırakıldığı bu devirde binlerce tütün üreticisi üretimi bırakmış, binlercesi de emek gücünü kiralamak zorunda kalmışlardır. Tütün üreticisi sayısı her yıl azalmış, 2002 yılında yaklaşık 406 bin üretici varken 2021 yılında 50 bin civarında üretici kalmıştır. Bugün 1 kg tütün üretiminin maliyeti 60 TL iken ton başına ortalama 40 bin TL avans verilmesi, üreticinin avans parasına üretip borçlanmak zorunda kalması manasına gelmektedir. Bu üreticinin geleceğinden umudunu kesmesine sebep olmaktadır.”

“Tütün Türkiye’nin en kıymetli ihracat ve tüketim hususlarından biri olmasına karşın tütün üreticisi yoksulluk içerisinde ve varlığını sürdürme mücadelesindedir” denilen açıklamada, şunlar sıralandı:

1 – “Yabancı ve yerli tütün alım şirketleri üreticiden elini çekmelidir.

2 – Kontratlı üretim sonlandırılmalıdır. Özelleştirilen MONOPOL, kamucu fonksiyonlarla donatılarak tekrar kurulmalıdır.

3 – Üreticiye tütün alım garantisi sağlanmalıdır.

4 – Üretici sendikalarda örgütlenmelidir, sendika ile kamu temsilcileri ortasında tüm girdiler, emek ve minimum refah hissesi dikkate alınarak fiyat belirlenmelidir.

5 – Tütünün kalitesine nazaran 14 ila 55 lira ortasında açıklanan fiyatlar derhal taban fiyatın 75 lira olduğu düzeye çekilmelidir.”

Açıklama, “Örgütlü üretici, örgütlü toplum her vakit kazanır. Katılın birlikte değiştirelim. Üretenlerin yönettiği Türkiye’yi birlikte kuralım” sözleriyle son buldu.