Bankacılık Kanunu Teklifi Meclis’ten geçti

TBMM Genel Konseyi, iktisada ait “torba” kanun teklifi için mesaisini tamamladı. Bankacılık Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edilerek maddeleşti.

TÜM MEVDUAT VE İŞTİRAK FONLARI, TASARRUFU MEVDUATI SİGORTA FONUYLA SİGORTALANACAK

Kabul edilen yasaya nazaran, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve iştirak fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve iştirak fonlarının kapsam ve fiyatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve heyetin olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Konseyi tarafından belirlenecek.

İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hukukî şahıslara, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile başka hesapları; İlgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler heyeti lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hukukî bireyler ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile başka hesaplar; Fon Konseyi tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyinin (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen başka mevduat, iştirak fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacaktır.

TMSF’NİN İDARİ YAPILANMASINDA MÜDÜRLÜK SAYISI ARTIRILACAK

TMSF’nin idari yapılanmasındaki vazife dağılımı, artan iş yükünün aktif ve süreçleri hızlandıracak halde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, muhtaçlığa binaen müdürlük sayısı artırılacak. Teklifle, TMSF tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında, mevcut düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek, geçmiş devir borcuna dair ölçütlerin daha açık ve anlaşılır olması amaçlanmaktadır.

ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT OLUŞTURAN YAPILARA VERİLEN HİSSELER HAZİNEYE ÖDENECEK

Ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği yahut iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan hisse alamayacak ve bunlara düşen hisse Hazineye ödenecektir.

TMSF’nin kayyımlık misyonunu yürüttüğü şirketlerin genel heyetlerinin yetkileri, Türk Ticaret Kanunu kararlarına tabi olunmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek.

Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde Fon Şurası, geçmiş periyot borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı olmayan bireylerle gerçek mal yahut hizmet ilgisine dayanması ve Bankacılık Kanunu’nun ‘Fonun alacaklarının tahsiline ait öteki yetkiler’ başlıklı unsurunda belirtilen şartları karşılaması kuralıyla ihale bedelinden ödemeye yahut ihale alıcısına ödettirmeye yetkili olacaktır.

Kovid 19 müsaade müddetlerinde değişiklik yapılıyor ve müsaade mühleti 31/07/2023 tarihine kadar uzatılıyor.